Disclaimer

De Koning makelaars (Kamer van Koophandel 29044835), hierna te noemen De Koning makelaars, verleent u hierbij toegang tot www.dekoningnieuwbouw.nl (de Website) en publiceert hier teksten, afbeeldingen, impressies en andere materialen die door De Koning makelaars en derden zijn aangeleverd. De Koning makelaars behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van De Koning makelaars.

Beperkte aansprakelijkheid
De op de Website aangeboden teksten, afbeeldingen, impressies en andere materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van De Koning makelaars. In het bijzonder zijn alle prijzen en beschikbaarheid op de Website onder voorbehoud van typ- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij De Koning makelaars. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van De Koning makelaars, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Sociaal

Volg ons op sociale media

Aangesloten bij:

NVM funda NWN ERA

Woondromen waarmaken

Ieder mens heeft ideeën over de manier waarop hij wil wonen en leven, en welk huis daarbij past. De Koning makelaars noemen dit woondromen. Woondromen staan bij ons centraal. We zijn benieuwd naar jouw woondromen.

Contact

De Koning nieuwbouw
Haven 7
3441 AS Woerden
Nederland

0348 - 48 80 05
nieuwbouw@dekoningwonen.nl

Meer contactgegevens