In verkoop Henegouwerweg 102A, Waddinxveen

09 augustus 2019

Altijd al je eigen droomwoning willen bouwen? Dat kan op deze mooie kavel!

De kavel is gelegen in de polder Bloemendaal en is een voorbeeld van een klassieke Hollandse ontginning, waarbij het veen door de aanleg van sloten en dijken werd ontwaterd ten nutte van de landbouw. Het huidig gebruik van de polder Bloemendaal is agrarisch. Er zijn sierteeltbedrijven aanwezig en er bevinden zich nog een beperkt aantal kassen in de polder. 

Het uitgangspunten voor de nieuw te bouwen woning zijn volgens het bestemmingsplan: 
- De woning mag uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd 
- Uitsluitend een vrijstaande woning 
- Bouwhoogte maximaal 8 meter* 
- Goothoogte maximaal 4 meter* 
- Maximale inhoud woning 600 m³ 
* Het bevoegde gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van de beschreven maximale goot- en bouwhoogte, ten einde een dakopbouw te realiseren, met dien verstande dat de toegelaten bouwhoogte met maximaal 0,8 meter overschreden wordt. Dit geldt ook ten behoeve van het verkleinen van de afstand van bouwwerken tot de bestemming “water” 

Wil je meer weten? Neem dan contact met ons op, wij maken graag een afspraak met jou!

Bekijk ook het project Waddinxveen - Henegouwerweg 102 A

Wil je op de hoogte blijven?

Ontvang maandelijks een e-mail met nieuws over nieuwbouwprojecten van De Koning makelaars!